Wëllkomm!

Häerzlech Wëllkomm op der Säit vun der Cliärrefer Piraten!

Alles ronderëm eise Programm fir d’Gemengewalen 2017 souwéi eis Virstellungen vun enger dynamescher a moderner Gemeng fënns de an Rubrik „Programm“!

WiFi fir Cliärref!

Gëschter huet d’Europäesch Kommissioun en Aktiounsplang decidéiert, mat deem bis 2019 eng ronn 120 Milliounen Euro fir ëffentlech a fräi WiFi-Réseauen finanzéiert solle ginn.

Zil ass et, datt e kierzester Zäit d’Bierger an 6000 bis 8000 Gemengen an der EU onproblemateschen Accès zu séierem Internet kréie sollen. Dëst virun allem an ëffentleche Gebaien, Bibliothéiken, Muséeen etc.

D’Piraten vertrieden zënter eiser Grënnungen d’Opfaassung, datt dëst e wichtegen Déngscht um Bierger ass.

Zousätzlech giff eis Gemeng duerch dës Offer zousätzlech un Attraktivitéit fir Touriste gewannen.

Mam Usproch, de Futurehub am Norden ze ginn, muss Cliärref sech konsequent virunentwéckelen. Mir fuerderen dofir vum Gemengerot, am Kader vum #WiFi4EU eng Kandidatur anzereechen, fir dës Entwécklung virunzedreiwen.

Grënnung vun der Sektioun Cliärref

Och wann d’Piraten an de leschte Méint net ganz inaktiv an der Gemeng waren, sou ass et dach elo un der Zäit, eist Engagement ze offizialiséieren.

Dëse Samsden, den 22. Abrëll wäerten mir am Kader vum Landeskongress eis Sektioun zu Cliärref grënnen!

D’Grënnungsversammlung fënnt um 11.00 Auer am Cliärrwer Schlass statt. Jiddwer interesséierten Bierger ass häerzlech Wëllkomm!

Ween nach séier Member wëll ginn, kann sech roueg op ahoi@piratepartei.lu mellen.

Wat: Grënnungskongress vun der Sektioun Cliärref
Wou: Cliärrwer Schlass
Wéini: Samsden, 22. Abrëll um 11h00

Méi Participatiounsméiglechkeeten!

Eng weider Prioritéit vun de Piraten ass et d‘AwunnerInnen an déi grouss ewéi déi méi kleng Projete kloer vun Ufank un matanzebannen.
Et soll deemno eriwwer si mat der Politik déi vun uewen erof diktéiert gëtt a vill méi tëscht Gemeng an AwunnerInnen zesummegeschafft ginn. Mir proposéieren dofir reegelméisseg Biergerversammlungen.

Esou soll et an Zukunft normal sinn, datt een net eréischt iwwer ee Projet informéiert gëtt, wann e kuerz virum Vote steet, mee scho während der Entstehungsphas, sou datt Remarquen an Iddie mat Zäite kënne registréiert ginn. Och sollen d‘AwunnerInne mëttelfristeg selwer iwwert ee gewëssenen Deel vum Gemengebudget kënnen decidéieren.

Mir wëllen eis dofir asetzen, datt am Budget all Joer 10% fir Biergerprojeten reservéiert sinn: d’Awunner kënne Projeten proposéieren an doriwwer ofstëmmen.

Eng besser Informatiounspolitik

Grondviraussetzung fir méi Biergerparticatioun ass, datt all Bierger och richteg informéiert ass! Mir setzen eis fir méi eng kommunikativ an transparent Gemengepolitik an.

De Gemengebudget muss esou z.b. fir jiddwereen ganz einfach zougänglech sinn, virum Vote genee esou ewéi dono. D’Gemengerotssëtzungen solle live gestreamt an uschléissend op der Website vun der Gemeng archivéiert ginn. Doriwwer eraus fuerderen mir reegelméisseg Biergerversammlungen.

Cliärref muss sech als zoukënftegen #FutureHub vum Norden och an der Kommunikatioun mam Bierger dem digitalen Zäitalter upassen, fir esou sou vill wéi méiglech AwunnerInnen ze erreechen!

Eng besser Mobilitéit an eiser Gemeng

D’Mobilitéit ass am Norden e besonnesch wichtegt Thema,
leien d’Uertschaften dach dack méi wäit auseneen ewéi an aneren Géigenden am Land.
D’Pirate maachen sech dofir fir en Ausbau vun de verkéierstechneschen Infrastrukture staark, dëst am Respekt vun de lokale Bedierfnësser awer och vun enger nohalteger Entwécklung.

Mir begréissen et, datt déi laangjähreg Fuerderung no Nuetszich u Weekender ëmgesat gouf. Elo ass et un de Gemengen, fir nozezéien! Mir setzen eis fir Méiglechkeeten an, sou datt all eis Uertschaften eppes vun den Nuetszich hunn (z.b. e Latenightbus, deen d’Leit vun der Cliärrwer Gare an hir Uertschaft zréckbréngt).

Eng besser Mobilitéit fir eis Gemeng!
Iwwert Joerzéngten ass den RGTR-Busréseau an eisem Land, je no deemolegem Bedierfnës gewues a gewues, dobäi loung de Fokus ëmmer haaptsächlech dorobber, d’Leit séier an den Zentrum ze kréien.

Datt den historesch gewuessene Réseau haut net méi onbedéngt op d’Bedierfnësser vun de Bierger passt, ass mëttlerweil och beim Transportministère ukomm. De Minister Bausch huet dofir op senger Roadshow den 23. November 2016 zu Cliärref annoncéiert, den RGTR-Réseau op de Leescht ze huelen an dobäi d’Bierger matanzebannen.

Dësem Verspriechen ass d’Ëmfro-Kampagn luxmobil.lu gefollegt.
Mir stellen haut allerdéngs fest, datt dës Ëmfro sech just un eng begrenzten an zoufälleg ausgewielten Zuel vu Leit riicht, komplett onofhängeg dovunner wéi eng Transportmëttelen se benotzen.
D’Cliärrwer Piraten fäerte bei dëser Ëmfro, datt vill wichteg Meenungen a Proposen vu Bierger, déi direkt betraff sinn, esou iwwerhapt guer net wouer geholl ginn.

Mir lancéieren dofir eng eegen Ëmfro, fir d’Cliärrwer Leit no hirere Meenungen a Proposen ze froen.

Mir wäerten am Uschloss vun der Ëmfro d’Resultater publizéieren an d’Iddien dann och mat an eise Gemengewalprogramm huelen.
Domadder wëlle mer de Bedierfnësser vun den Awunner aus eiser Gemeng eng Plattform bidden an eis dofir asetzen, datt den neie Gemengerot sech fir dës Iddien bei der Reorganisatioun asetzt.

Eis Ëmfro fënnds de op hei!

Mir sinn der Meenung, datt haut an eisem dack routinéierten Alldaach de Sport ee wichteg Thema ass, dat net ze kuerz kommen dierf. Mir Piraten setzen eis zum Zil méi Sport an d’Gemeng ze bréngen, dëst andeems een lokal Sportshale méi ausgibeg notzt, Couren (Zumba, Danz,…) organiséiert esou wei och Sportsveräiner méi aktiv fërdert.