Eng besser Informatiounspolitik

Grondviraussetzung fir méi Biergerparticatioun ass, datt all Bierger och richteg informéiert ass! Mir setzen eis fir méi eng kommunikativ an transparent Gemengepolitik an.

De Gemengebudget muss esou z.b. fir jiddwereen ganz einfach zougänglech sinn, virum Vote genee esou ewéi dono. D’Gemengerotssëtzungen solle live gestreamt an uschléissend op der Website vun der Gemeng archivéiert ginn. Doriwwer eraus fuerderen mir reegelméisseg Biergerversammlungen.

Cliärref muss sech als zoukënftegen #FutureHub vum Norden och an der Kommunikatioun mam Bierger dem digitalen Zäitalter upassen, fir esou sou vill wéi méiglech AwunnerInnen ze erreechen!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.