Eng nohalteg Ëmweltpolitik fir Cliärref!

Als eng Naturparkgemeng, déi net nëmmen op touristeschem Plang vun de flotten Naturlandschaften profitéiert, mee och duerch d’Agrikultur gepreegt ass, hu mir alleguerten och nach e vill méi elementart Interessi un enger gesonder Ëmwelt: wann et eisem Ökosystem gutt geet, geet et och eis gutt!

Mir brauchen eng aktuell Bestandsopnahm

Als Pirate schwätze mer eis géint jiddwer muttwëllegen Agrëff an eis Ëmwelt an, deen eisen Ökosystem nohalteg schuede giff. Mir wëllen dofir am nächste Gemengerod eng Analys an Optrag ginn, déi beschreiwt, wéi et ëm d’Ëmwelt an eiser Gemeng bestallt ass, fir esou an Zukunft bei neie Projeten besser aschätzen ze kënnen, wat a welcher Ausféierung op wéi enger Plaz ëmgesat kann an dierf ginn.

Méi Investitiounen an erneierbaren Energien

Et ass well eng Selbstverständlechkeet, datt mer méi am Beräich vun den erneierbaren Energie musse maachen. D’Cliärrwer Piraten wëllen hei all Projet ënnerstëtzen, deen eis méi onofhängeg vun den „alen Energien“ mécht.

D’Gemeng muss do awer och scho bei sech selwer ufänken. Mir fuerderen dofir, datt all eis Gemengegebaier mat Solarpanelen ausgerëscht  an Altbauten sanéiert ginn, do wou et méiglech ass mat staatlecher Ënnerstëtzung.
Bei neien ëffentleche Gebaier soll den Aspekt vun engem ëmweltschounenden Betriib esou gutt wéi méiglech an d’Planung afléissen.

D’Verkéierssituatioun verbesseren

Natierlech dréiht och eng besser Verkéierssituatioun zu enger méi gesonder Ëmwelt bäi. Mir wëllen mam Projet „Cliärref-Bus“, enger Bus-Linn déi all eis Dierfer an der Gemeng matenee verbënnt, eng attraktiv Offer bidden, fir op den Auto ze verzichten.

Doriwwer eraus soll virun allem den Transitverkéier aus eisen Uertschaften.

Wann d’Transversale bis fäerdeg gestallt ass, soll Cliärref e Shared Space kréien. Uertschaften ewéi Mamer oder Haren an Holland weisen, datt et geet! An dëser verkéiersberouegter Zon, déi sech eisen Iddien no vun der BeNeLux-Plaz duerch d’Grandrue bis bei d’Altersheem erstrecke soll, deele sech d’Foussgänger an d’Autoen resp. Busser gläichberechtegt d’Strooss. D’Strooss gëtt nivelléiert: Schluss mat enken Trottoiren!

Ma och an aneren Uertschaften ass esou e Konzept virstellbar. Hei soll d’Gemeng mat de betraffenen Awunner en Dialog ustoussen an bei engem Konsens de Projet zesumme mat hinnen ëmsetzen.

Urban Gardening

Als ländlech gepreegten Gemeng ass d’Agrikultur an d’Natur fir eis Gemeng immens wichteg. Dëst wëlle mer och eise Jéngste vermëttelen. Zousätzlech zu der schonns bestoenden pädagogeschen Offeren vun der Robbescheier, wëlle mer ë.a. um Terrain vun der Reiler Grondschoul, mee awer och zu Cliärref e Pilotprojet vun engem „Urban Gardening“ ustoussen. Hei handelt et sech ëm Gemeinschaftsgäert, déi vun de Schoulklassen resp. vun den Awunner zesummen gepfleegt ginn, dëst ënner Berodung an Mathëllef vun eise Gemengenaarbechter.

Mir wëllen an deem Kontext och eng Iddi aus der Integratiounskommissioun ëmsetzen, déi op dësem Wee d’Inklusioun vun neien Awunner an Schutzsichenden förderen giffen.

Bei Interessi soll d’Gemeng och den Urban Gardening an den aneren Dierfer an eiser Gemeng förderen.

Eng propper Loft!

Déi lescht Joeren hu gewisen, datt eis Industriezonen ëmmer méi staark ausgebaut ginn. Mir setzen eis fir Kompensatiounsmoossnamen an a fuerderen eng verstäerkten Iwwerwaachung vun der Loftqualitéit. Och eng d’Protectioun vum Kaméidi an d’Belaaschtung vun de Gebidder ronderem muss am Aa behale ginn.

Privat Initiativen förderen

Vereenzelt ginn et an eisen Dierfer nach „Grouss Botz“-Aktiounen gestart. Mir fannen dës Initiativen, déi vun de Bierger selwer ausginn, immens sympahtesch a wëllen datt d’Gemeng dës weider ënnerstëtzt an och an den aneren Uertschaften ureegt. D’Aarbecht vun den Awunner soll, beispillsweis duerch eng uschléissend Aktivitéit méi gewertschätzt ginn. Zousätzlech wëlle mer um „Dag vun der Ëmwelt“ (5. Juni) mat Aktiounen d’Awunner méi fir hir Ëmwelt sensibiliséieren.

Awunner, Veräiner a Betriiber, déi sech fir méi ëmweltfrëndlecht Wunnen interesséieren oder Initiativen proposéieren, fir déi der Ëmtwelt zegutt kommen, sollen vun der Gemeng beroden an no Méiglechkeet ënnerstëtzt ginn.

Lokal Produiten promouvéieren

Mir ënnerstëtzen gäeren eis lokal Produzenten a schléissen eis der Iddi un, eng zentral Plaz ze schaafen, wou lokal Produiten aus der Gemeng an dem Naturpark verkaaf kënne ginn. Fir dem Ausstiewen vun der Cliärrwer Foussgängerzon entgéint ze wierken an de Fokus op Produiten ze leeen, déi een net op all Eck fënnd, ënnerstëtze mer d’Iddi, fir d’Ariichte vun engem Butték an der Foussgängerzon, wou dës Produiten verkaaf kënne ginn.

Mir wëllen och d’Zesummenaarbecht am Naturpark Our intensivéieren. D’Gemeng soll reegelméisseg iwwerpréifen, op z.b. an der Grondschoul oder an aneren gemengeneegen Ariichtungen an Evenementer op lokal Produiten zeréckgegraff ka ginn.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.