Eng besser Mobilitéit an eiser Gemeng

D’Mobilitéit ass am Norden e besonnesch wichtegt Thema,
leien d’Uertschaften dach dack méi wäit auseneen ewéi an aneren Géigenden am Land.
D’Pirate maachen sech dofir fir en Ausbau vun de verkéierstechneschen Infrastrukture staark, dëst am Respekt vun de lokale Bedierfnësser awer och vun enger nohalteger Entwécklung.

Mir begréissen et, datt déi laangjähreg Fuerderung no Nuetszich u Weekender ëmgesat gouf. Elo ass et un de Gemengen, fir nozezéien! Mir setzen eis fir Méiglechkeeten an, sou datt all eis Uertschaften eppes vun den Nuetszich hunn (z.b. e Latenightbus, deen d’Leit vun der Cliärrwer Gare an hir Uertschaft zréckbréngt).

Eng besser Mobilitéit fir eis Gemeng!
Iwwert Joerzéngten ass den RGTR-Busréseau an eisem Land, je no deemolegem Bedierfnës gewues a gewues, dobäi loung de Fokus ëmmer haaptsächlech dorobber, d’Leit séier an den Zentrum ze kréien.

Datt den historesch gewuessene Réseau haut net méi onbedéngt op d’Bedierfnësser vun de Bierger passt, ass mëttlerweil och beim Transportministère ukomm. De Minister Bausch huet dofir op senger Roadshow den 23. November 2016 zu Cliärref annoncéiert, den RGTR-Réseau op de Leescht ze huelen an dobäi d’Bierger matanzebannen.

Dësem Verspriechen ass d’Ëmfro-Kampagn luxmobil.lu gefollegt.
Mir stellen haut allerdéngs fest, datt dës Ëmfro sech just un eng begrenzten an zoufälleg ausgewielten Zuel vu Leit riicht, komplett onofhängeg dovunner wéi eng Transportmëttelen se benotzen.
D’Cliärrwer Piraten fäerte bei dëser Ëmfro, datt vill wichteg Meenungen a Proposen vu Bierger, déi direkt betraff sinn, esou iwwerhapt guer net wouer geholl ginn.

Mir lancéieren dofir eng eegen Ëmfro, fir d’Cliärrwer Leit no hirere Meenungen a Proposen ze froen.

Mir wäerten am Uschloss vun der Ëmfro d’Resultater publizéieren an d’Iddien dann och mat an eise Gemengewalprogramm huelen.
Domadder wëlle mer de Bedierfnësser vun den Awunner aus eiser Gemeng eng Plattform bidden an eis dofir asetzen, datt den neie Gemengerot sech fir dës Iddien bei der Reorganisatioun asetzt.

Eis Ëmfro fënnds de op hei!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.