Eng transparent a partizipativ Gemengepolitik!

Als Piratepartei setze mir eis fir eng beschtméiglechst Biergerbedeelegung an. Fir datt e Maximum u Leit sech awer beim Entscheedungsprozess an der Gemengepolitik abrénge kënnen, ass et eng onverzichtbar Virraussetzung, datt all Bierger och un all d’Informatiounen komme mussen, déi fir eng fundéiert Entscheedung noutwenneg sinn. Mir wëllen am nächste Gemengerot eng Reih Mesure proposéieren, fir d’Gemengenpolitik fir de Bierger wesentlech méi transparent ze maachen: Als Piratepartei setze mir eis fir eng beschtméiglechst Biergerbedeelegung an. Fir datt e Maximum u Leit sech awer beim Entscheedungsprozess an der Gemengepolitik abrénge kënnen, ass et eng onverzichtbar Virraussetzung, datt all Bierger och un all d’Informatiounen komme mussen, déi fir eng fundéiert Entscheedung noutwenneg sinn. Mir wëllen am nächste Gemengerot eng Reih Mesure proposéieren, fir d’Gemengenpolitik fir de Bierger wesentlech méi transparent ze maachen: 

2.1. Gemengerotssëtzungen live streamen!

Jiddwer Bierger soll d’Versammlungen net nëmme sur place, mee och via Internet suivéieren kënnen. Esou kënnen sech och Leit informéieren, déi manner mobil sinn oder déi während de Gemengerotsversammlungen schaffen resp. an d’Schoul ginn. D’Opnahmen sollen dono an enger entspriechender Rubrik op der Websäit archivéiert ginn.

2.2. Méi Gebrauch vu Websäit an Newsletter maachen

Eng Transparenz-Offensiv, déi wesentlech méi einfach a bëlleg ëmzesetzen ass, ass de méi konsequente Gebrauch vu Website an Newsletter. Hei sollten déi méi wichteg Saachen ewéi Gemengebudget an diverst Informatiounsmaterial zu Projeten ze fannen sinn. Dëst setzt awer och en Ëmdenken vun allen Bedeelegten viraus, ugefaangen beim Gemengerot, iwwert d’Gemengenadministratioun bis bei aner Acteuren, déi zum ëffentlechen Liewen an der Gemeng bäidroen.
2.3. Interaktiven Austausch mam Bierger Vill Leit haale sech méi oder manner dack op de sozialen Netzwierker op. Et ass dofir net verständlech, wisou d’Gemeng Cliärref als zoukënftege #FutureHub vum Norden de Wee nach ëmmer net op Facebook, Twitter a Co. fonnt huet. Hei ass et ouni finanziellen Opwand ganz einfach méiglech, Veranstaltungten a wichteg Informatiounen mat de Leit ze deelen a mat Awunner an Touristen direkt a Kontakt ze trieden.

2.4. Plaz vun engem PR-Agent schaafen!

Fir d’Online-Präsenz vun der Gemeng ze optiméieren an d’Transparenz-Offensiv konsequent virunzedreiwen, sollt d’Gemeng d’Plaz vun engem Gemengebeamten schaafen, dee sech ëm dës Voleten këmmert. Donierft kéint dësem Agent e méi koordinéierten Austausch tëscht Initiativen ewéi dem Tourist Center, der Cité de l’image, dem Cube 521 etc. iwwerhuelen, fir esou d’Mark „Cliärref“ méi gezilt ze promouvéieren.

2.5. E   Code de déontologie   och fir d’Gemengeréit!

Nodeems sech d’Chamber en Déontologiescode ginn huet, si mir der Meenung, datt och d’Gemengeréit sech esou e Code opereleeë sollen. Mir fueren ausserdeem, datt all d‘Gemengeréit hir Nieweverdéngschter offeleeen, fir datt vis-à-vis vum Bierger eng Transparenz hisiichtlech eventuellen Interessenskonflikter besteet. D’Piraten am Gemengerot wäerten dëst ab dem éischten Dag maachen. Desweideren wäerten gewielte Piratevertrieder iwwert hir Aarbecht am Gemengerot op engem eegens dofir bereetgestallte Site an méiglechst transparenter Form berichten.

 

2.5. Méi Biergerbedeelegung

Mir wëllen als Piraten de Bierger och tëscht de Walen d’Méiglechkeet bidden, fir aktiv d’Gemengepolitik matbestëmmen ze kënnen:

 • Reegelméisseg Biergerversammlungen!
  Mir sinn der Meenung, datt de Gemengerot a reegelméissegen Ofstänn d’Bierger op Informatiounsversammlunge Ried an Äntwert stoe sollt an esou och eng Plattform bidde sollt, wou d’Awunner eegen Iddien ustousse kënnen.
 • 10% vum Gemengebudget fir Biergerprojeten!
  Mir setzen eis dofir an, datt am Gemengebudget 10% vun de Gelder fir Projeten reservéiert solle ginn, déi vun de Bierger selwer bestëmmt kënne ginn.
 • Däin Untrag am Gemengerot!
  D’Piraten huelen d’Wuert „Biergerbedeelegung“ eecht! Mir setzen eis dofir an, datt d’Bierger hir Untreeg an de Gemengerot komme sollen. Bis d’Gemeng dat selwer ëmsetzt, bidde mir, am Fall wou Piraten an de Gemengerot gewielt ginn, mam OpenAntrag eng Méiglechkeet, wou de Piratenvertrieder e Biergeruntrag op d’Dagesuerdnung vun de Gemengerotssëtzungen setzt.
 • Reegelméisseg kommunal Referenden fir gréisser Projeten:
  Bei Projeten déi iwwer 5 Milliounen Euro am Extraordinär kaschten, wënsche mir eis reegelméisseg kommunal Referenden fir datt esou all Bierger ka matentscheeden ob dës Projeten wierklech sënnvoll sinn. Bei lokale Projeten sollt dëse Referendum op de Uertschaft, déi betraff ass, limitéiert sinn. Fir dëst net ze komplizéiert ze maachen, proposéiere mir dës Referenden eemol d‘Joer ronderëm d‘Ofstëmmung vum Budget am Gemengerot duerchzeféieren.
 • Ausleiend Dossieren och digital publizéieren.
  Am Kader vu ville Prozeduren (PAG, PAP, Baugeneemegung, …) ginn Dossieren op der Gemeng ausgeluecht fir datt interesséiert Bierger se kënne kucke goen. Leider muss een sech dann engersäits während den Ëffnungszäiten dohinner beweegen an anerersäits sinn dës Dossiere meeschtens zimlech ëmfangräich. Dofir fuerdere mir, datt dës Dossieren och digital an ouni Ufro zur Verfügung gestallt ginn, sou datt méi Bierger eng Chance hunn dës Dossieren am Detail ze kucken.

2.6. All d’Dokumenter esouwéi de Website konsequent an all

d’Amtssproochen ubidden All Dokumenter déi d‘Gemeng zur Verfügung stellt sollen an allen Amtssproochen (Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch) a punktuell a weidere Sproochen disponibel sinn. Dëst erlaabt en méi einfachen Zougang zu den Dokumenter a Formulaire fir jiddereen a valoriséiert zousätzlech eis Landessprooch.


Dëst ass en Auszuch aus eisem 16-säitege Walprogramm „Cliärref virubréngen!“ Niewt dësem Thema setze mir eis och nach fir eng ganz Rëtsch aner Themen an! Kuckt hei, wéi eng Iddien mir nach hun!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.