WiFi fir Cliärref!

Gëschter huet d’Europäesch Kommissioun en Aktiounsplang decidéiert, mat deem bis 2019 eng ronn 120 Milliounen Euro fir ëffentlech a fräi WiFi-Réseauen finanzéiert solle ginn.

Zil ass et, datt e kierzester Zäit d’Bierger an 6000 bis 8000 Gemengen an der EU onproblemateschen Accès zu séierem Internet kréie sollen. Dëst virun allem an ëffentleche Gebaien, Bibliothéiken, Muséeen etc.

D’Piraten vertrieden zënter eiser Grënnungen d’Opfaassung, datt dëst e wichtegen Déngscht um Bierger ass.

Zousätzlech giff eis Gemeng duerch dës Offer zousätzlech un Attraktivitéit fir Touriste gewannen.

Mam Usproch, de Futurehub am Norden ze ginn, muss Cliärref sech konsequent virunentwéckelen. Mir fuerderen dofir vum Gemengerot, am Kader vum #WiFi4EU eng Kandidatur anzereechen, fir dës Entwécklung virunzedreiwen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.